Març 18, 2019

La Carta d’Intencions, un document clau en operacions de compravenda d’empreses o actius.

Quines són les seves principals funcions, quins punts ha de plasmar, i per què és convenient formalitzar-la a l’inici d’un procés de negociació entre comprador i venedor.

Una Carta d’Intencions -Letter of intent en anglès- és un document en el qual totes dues parts d’una negociació declaren el seu compromís, intenció, desig i oferta de començar o continuar una negociació que tingui per objectiu final un acord definitiu de compra o venda d’una empresa.

 

La Carta d’Intencions ha de:

o    Incloure els eventuals pactes aconseguits fins a la data.
o    Establir el marc del qual haurà de partir la futura negociació.
o    Delimitar els punts sobre els quals s’haurà d’aconseguir un acord satisfactori.
o    Avançar una xifra aproximada del preu a pagar pel comprador per les accions o els actius del venedor.
o    Establir regles obligatòries de caràcter temporal a fi d’ordenar el procés de negociació futura, punt necessari i vinculant quan les negociacions són prolongades, complexes o és aconsellable ser prudents davant un risc de fracàs.
o    Contenir manifestacions de part del oferent i declaracions o compromisos, inclús amb eficàcia vinculant que han d’assumir per les dues parts.

 

La Carta d’Intencions, a vegades es presenta com una oferta subjecta a tota mena de condicions futures i, en altres, té per objecte establir certs compromisos no vinculants i altres acords obligatoris.

 

Funcions de la Carta d’Intencions
La Carta compleix una funció bàsica, limitar els riscos que es produirien en una negociació oberta i sense compromisos. També vincula als actes futurs.

La bona fe
En la negociació que ha d’existir abans i després de la signatura d’una Carta d’Intencions es plasma en la signatura d’aquesta, perquè constitueix una prova inequívoca que s’està negociant. També és més explícita l’obligació que adquireix el possible venedor amb el potencial comprador a subministrar-li determinada informació. D’aquesta manera es reforça la culpa cap a una de les parts si, existint tractes preliminars o un acord negociador, es trenqués aquests acords o tractes.

Anticipa acords
La signatura de la Carta facilita que puguin produir-se consentiments posteriors i successius, ja sigui del Consell d’Administració, de l’autoritat pública de la Competència, etc. La signatura de la Carta dóna rigor i serietat com per a incórrer en els costos d’aconseguir aquests consentiments.

Determinació del Contracte de Compravenda
La Carta és necessària perquè el procés negociador tingui lloc i és en aquest procés negociador, prèvia firma de la Carta, en la que s’especifiquen els elements definitoris del contracte de compra.

Necessari pactar no obligatorietat
En la fase inicial d’una negociació, si no es compta amb una Carta d’Intencions, pot posar-se a totes dues parts en riscs de “vincular-se”. Per evitar-ho, en la Carta d’Intencions es pacta que aquests riscs no puguin traduir-se en una obligació, mitjançant el “difús” principi que estableix negociar de bona fe.

Límits a la llibertat negociadora, exposició d’informació i recursos en la negociació
El venedor posa a disposició del comprador informació sensible que desitjarà que sigui usada d’una determinada manera i quedi limitat el seu ús a l’objecte de la Carta d’Intencions. El comprador al comprometre recursos econòmics en la negociació i posant en valor la companyia o actius del venedor condicionarà mitjançant una clàusula d’obligatorietat temporal, concedint-li un període de negociació amb exclusivitat amb objecte que el venedor no pugui buscar altres ofertes competidores durant aquest període.

Finançament
Els finançadors no estan disposats a dotar de palanquejament financer a la companyia si no existeix una Carta d’Intencions signada, que dóni rigor i serietat al procés de negociació, per part del potencial comprador i possible venedor.

 

En definitiva

La naturalesa de la Carta d’Intencions no és un contracte, ni tampoc un precontracte, és un simple suport documental d’un conjunt de declaracions per part del comprador i del venedor, limitant la llibertat de negociació, l’exposició a informació sensible i condicionant mitjançant alguna clàusula d’obligat compliment (exclusivitat temporal per a negociar) també al venedor.

WindCorp Translink is a Corporate Finance firm that provides financial services to both national and international companies either listed or in the midmarket segment.

©2019 WindCorp Translink. All rights reserved.

Head Office

Avda. Diagonal 453 bis, 1º
08036 Barcelona
Phone: (+34) 93 419 49 00
Fax: (+34) 93 439 91 24
Email: windcorp@windcorp.net