.ELS NOSTRES SERVEIS

Corporate Finance

Solucions per a maximitzar la creació de valor minimitzant els riscos en transaccions corporatives.

Assessorament en l’estructura i les fonts de capital de les empreses i suport als gestors en la presa de decisions per a incrementar el valor del patrimoni dels seus accionistes mitjançant eines d’anàlisis que optimitzen l’assignació dels recursos financers.

 

 • Gestió integral de mandats de fusions i adquisicions d’empreses industrials en l’àmbit nacional i internacional. Accés privilegiat tant a fons de private equity, venture capital com a family offices nacionals i internacionals.
 • Identificació i assessorament a fons de private equity, venture capital i family offices en processos d’inversió o desinversió.
 • Assessorament en el disseny de l’estructura de l’operació.
 • Avaluació preliminar de potencials adquisicions o desinversions estratègiques.
 • Assessorament en els aspectes financers dels contractes de compravenda: determinació de la posició financera, establiment de mecanismes d’earn-out, anàlisis del compliment de condicions suspensives, així com anàlisis i negociació de contingències.
 • Post-deal support: assistència en l’execució de contractes de compravenda i en la integració financera de negocis adquirits (p. ex. renegociació de condicions bancàries).
 • Modelització financera: preparació i revisió de plans i models.

Finançament i Reestructuració de deute

Cerca de finançament corporatiu o de projectes (Project Finance), Asset Finance, refinançaments i reestructuracions de deute.

Assessorament en la forma i estructura òptimes per a cobrir les necessitats d’endeutament de les empreses o corporacions.
Actualment existeix una àmplia gamma de proveïdors de deute i una àmplia oferta de productes de finançament el coneixement exhaustiu del qual permet accedir als recursos òptims en termes de cost, termini, garanties i altres obligacions. És una àrea on el coneixement d’interlocutors adequats en les institucions financeres resulta fonamental.

 

 • Finançament, refinançament i reestructuració de deute corporatiu amb entitats i inversors.
 • Estructuració de finançament sense recursos (Project Finance) per projectes greenfield o brownfield. Accés privilegiat a bancs comercials tant nacionals com internacionals i a proveïdors de deute mezzanine i subordinada.
 • Independent Business Review (IBR) per entitats financeres.
 • Assistència en la gestió de dificultats financeres: corporate recovery.
 • Modelització financera: preparació, revisió de plans i models financers en el marc de processos de negociació i/o cerca de finançament.

Serveis de Banca d’Inversió

Identificació i execució d’oportunitats d’inversió. Llançament i gestió de vehicles i gestió de vehicles d’inversió per grups d’inversors privats.

Assessorament en la identificació d’oportunitats d’inversió per a clients institucionals o family offices, incloent la identificació d’oportunitats d’inversió, el disseny de la estructura del vehicle d’inversió i la seva posterior gestió.

 

 • Identificació  d’oportunitats   d’inversió per a inversors institucionals o corporatius.
 • Disseny de l’estructura de l’operació.
 • Promoció i desenvolupament de vehicles d’inversió:

-Capital Risc
-Béns immobles
-Energies renovables
-Tecnologies de la Informació i Comunicació (T.I.C.)
-Serveis

 • Gestió de vehicles d’inversió.

Fairness opinion i altres informes financers

Consell i opinió professional en situacions de conflicte, en presa de decisions de vital importància i pel compliment de requisits mercantils, fiscals, reguladors i comptables.

 

 • Informes de valoració financera de societats, branques d’activitat, marques i altres intangibles mitjançant les metodologies generalment acceptades (NAV, DCF, comparable transactions i comparable listed companies).
 • Emissió d’informes de valoració a efectes fiscals en conformitat amb les directrius de l’OCDE en quant a mètodes i criteris d’aplicació per operacions entre entitats vinculades.
 • “Fairness Opinions”i Informes d’expert independent en transaccions de compravenda, ampliacions de capital no dineràries, transformació de societats mercantils i fusions.
 • Preparació i/o revisió de models financers, plans de viabilitat, projeccions de negoci, etc. i emissió de dictàmens sobre la raonabilitat de les seves hipòtesis.
 • Assessoraments en processos concursals.
 • Informes pericials sobre aspectes econòmics i financers.
 • Suport en litigis, arbitratges i intermediació de disputes.

WindCorp Translink is a Corporate Finance firm that provides financial services to both national and international companies either listed or in the midmarket segment.

©2019 WindCorp Translink. All rights reserved.

Head Office

Avda. Diagonal 453 bis, 1º
08036 Barcelona
Phone: (+34) 93 419 49 00
Fax: (+34) 93 439 91 24
Email: windcorp@windcorp.net